Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Μεταδημότευση διαζευμένων ή εν χηρεία συζύγων με ή χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Για τη Μεταδημότευση διαζευμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους στο δήμο μας απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απλό Αίτημα προς το Δημοτολόγιο του Δήμου
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο

Όλα τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@apokoronas.gov.gr.

This site is registered on wpml.org as a development site.