Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Προστασία πηγών Αρμένων και λίμνης Κουρνά

2 Νοεμβρίου, 2023 2:57 ΜΜ

Στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα, παραδόθηκε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου η τεχνική έκθεση με τίτλο «Αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του Δ. Αποκορώνου – Φάση Α»,ποσού 24.000,00 με Φ.Π.Α., που είναι το πρώτο παραδοτέο του ερευνητικού έργου “Αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του Δ.Αποκορώνου και λίμνης Κουρνά” της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου και του Πολυτεχνείου Κρήτης .
 Στην έκθεση έγιναν οι ακόλουθες δράσεις:
• Δράση 1 – Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού μέτρησης παροχής –

• Δράση 2 – Αναμετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Σκοπός της σύμβασης ήταν η ορθολογική και αειφόρος χρήση των εκφορτίσεων των πηγών Αρμένων και η βέλτιστη κατανομή του νερού μεταξύ ύδρευσης και άρδευσης καθώς και η παρακολούθηση των υδατικών πόρων των πηγών των Αρμένων .
     Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου της αξιολόγησης του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του Δ. Αποκορώνου  , στηρίζεται στους τέσσερεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και δημόσια υγεία) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και συνυπολογίζει την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες αλλά και να δίδουν την ευκαιρία ή να προβλέπουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών και να αφήνουν το περιθώριο για μελλοντικές  τροποποιήσεις και βελτιώσεις καθώς ο πλανήτης βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει κλιματικές αλλαγές.  Το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών με υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη εκπονεί το ερευνητικό αυτό έργο που  στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής .
Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης,έχει ως αρχικό στόχο τη συλλογή υδρομετεωρολογικών δεδομένων καθώς και την εγκατάσταση υδρομετρικών σταθμών  και επίσης χρησιμοποιούνται τηλεμετρικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και δημιουργία βάσης δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων για την αξιολόγηση του υδατικού δυναμικού των πηγών Αρμένων καθώς και του καταμερισμού του νερού στις διάφορες χρήσεις και στα οποία το ΠΚ έχει εμπειρία χρήσης και εξειδίκευση. Είναι ένα πρόγραμμα κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη συστημάτων υδατικών πόρων στον δήμο Αποκορώνου που χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

This site is registered on wpml.org as a development site.