Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΟΑΠ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

27 Μαρτίου, 2023 11:47 ΠΜ

Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τα ΣΧΟΟΑΠ Αρμένων και Γεωργιουπόλεως σχετικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και την αδειοδότησή τους και προτείνοντας νομοθετική ρύθμιση , προκειμένου οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα υφιστάμενα ΣΧΟΟΑΠ να επιτρέπουν τη χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αποκορώνου αναφέρει :

“Κύριε Υπουργέ,
Από τις 22/01/2009  και τις 03/02/2009 έχουμε σε ισχύ το ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιουπόλεως και Αρμένων αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ δεν επιτρέπουν με τον τρόπο που έχουν συνταχθεί την ίδρυση-νομιμοποίηση βιώσιμων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με άδεια λειτουργίας.
 Το ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιουπόλεως δεν επιτρέπει στο σύνολο του την ίδρυση-νομιμοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με μία μικρή εξαίρεση σε δύο τμήματα  στα πεδινά χωρία της Εξώπολης και στο Καλαμίτσι Αμυγδάλου με δυναμική μέχρι 3 ισοδύναμα ζώα (149 αιγοπρόβατα).
Το ΣΧΟΟΑΠ Αρμένων στην Ζώνη 1 δεν επιτρέπει καθόλου την ίδρυση-νομιμοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων , στην Ζώνη 2 επιτρέπει μέχρι 3 ισοδύναμα ζώα (149 αιγοπρόβατα) και στην Ζώνη 3 που είναι μία μικρή έκταση Δυτικά του Σαμωνά επιτρέπει πάνω από  3 ισοδύναμα ζώα (149 αιγοπρόβατα).

Προβλήματα που έχουν Παρουσιαστεί:
    • Δεν επιτρέπει στους κτηνοτρόφους να νομιμοποιήσουν τις σταβλικές εγκαταστάσεις τους.

    • Δεν επιτρέπει στους κτηνοτρόφους την ίδρυση – επέκταση- εξυγχρονισμό νέων κτηνοτροφικών μονάδων.

    • Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογικά κ.α). Τα παραπάνω προγράμματα προαπαιτούν  την άδεια λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων.


    • Στις 31/12/2023 βάση της Υπουργικής Απόφασης υποχρεούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι  να έχουν άδεια λειτουργίας για τις κτηνοτροφικές μονάδες τους. Όσοι κτηνοτρόφοι δεν αποκτήσουν άδειες θα υποστούν τις κυρώσεις μου ορίζει η νομοθεσία.

Πρόταση:
Η  αδειοδότηση των  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  ρυθμίζεται από τον ν.4056/22.03.2012  <<Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις>>, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν.4711/2020 .
Στα δικαιολογητικά για την ίδρυση κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβλέπεται:
 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
Ο συγκεκριμένος Νόμος εστιάζει στο σύνολο της Επικράτειας. Ουσιαστικά ξεκαθαρίζει σε ποιες περιοχές επιτρέπεται η χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αποκορώνου με την υπ’αρίθμ.12773/15.02.2023 απόφαση του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 784/15.02.2023,τεύχος Β’) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπόνησης Τ.Π. και Ε.Π. σχεδίων που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με τη γενική ονομασία τίτλου έργου “ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”
Ζητάμε να υπάρξει  νομοθετική ρύθμιση,  προκειμένου  να  δοθεί  μια μεταβατική περίοδος  που οι  δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα υφιστάμενα ΣΧΟΟΑΠ ,επιτρέπουν την  χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.”

This site is registered on wpml.org as a development site.