Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Δρόμου ως Παλαιού Αγροτικού

Απλό αίτημα (τυποποιημένο, συνοδεύει) με τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν)
  • Συμβόλαια ιδιοκτησίας και παλαιότερα
  • Αεροφωτογραφία από Γ.Υ.Σ. λήψης της ζητούμενης περιόδου

Όλα τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@apokoronas.gov.gr. Ανάλογα την περίπτωση, και αφού εξεταστεί το αίτημα από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

This site is registered on wpml.org as a development site.