Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Βεβαίωση Παραχώρησης σε Κοινή Χρήση

Απλό αίτημα (τυποποιημένο, συνοδεύει) με τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης (εις διπλούν)
  • Συμβόλαιο παραχώρησης

Όλα τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@apokoronas.gov.gr. Ανάλογα την περίπτωση, και αφού εξεταστεί το αίτημα από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

This site is registered on wpml.org as a development site.