Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Βεβαίωση περί Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Απλό αίτημα με τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα εις διπλούν
  • Φωτογραφίες του ακινήτου

Όλα τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@apokoronas.gov.gr. Ανάλογα την περίπτωση, και αφού εξεταστεί το αίτημα από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως προγενέστεροι τίτλοι ιδιοκτησίας, υπεύθυνες δηλώσεις όμορων, κλπ.

This site is registered on wpml.org as a development site.