Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Ξεκινάει η κατασκευή του Καταδυτικού πάρκου στη θέση Ομπρόσγιαλος του Δήμου Αποκορώνου

31 Μαΐου, 2023 2:52 ΜΜ

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”, προϋπολογισμού 199.144,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το  ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025.
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η  πρόσκληση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση των βασικών στοιχείων επίσκεψης του Καταδυτικού Πάρκου Δήμου Αποκορώνου στην θέση «Ομπρός Γιαλός» στον όρμο Κατεβάτη, στο βόρειο τμήμα του κόλπου του Αλμυρού, ήτοι των ύφαλων τεχνητών ενδιαιτημάτων εκ των οποίων προσδιορίζονται οι επί μέρους καταδυτικές διαδρομές. Οι εν λόγω προτεινόμενες προμήθειες υλικών εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των αναγκαίων πρώτων παρεμβάσεων (Ομάδα «Α»), η υλοποίηση των οποίων θα επιτρέψει τη σε εύλογο χρόνο την εκκίνηση της λειτουργίας του Πάρκου ως μία τεχνικά άρτια υποδομή, δυνάμενη να προσελκύσει και υποδεχθεί επισκέπτες. Παράλληλα με τις εν λόγω παρεμβάσεις, προγραμματίζονται συνοδά χερσαία και θαλάσσια έργα στην εγγύς παράκτια ζώνη, καθώς και λοιπές ενέργειες για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του Πάρκου (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, προωθητικές ενέργειες, κλπ.) με στόχο την ανάδειξή του ως εκ έναν εκ των κορυφαίων προορισμών του ταχέως αναπτυσσόμενου δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού στην ελληνική Επικράτεια.
Για τις ανάγκες δημιουργίας του Καταδυτικού Πάρκου, είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων) με στόχο τη δημιουργία διαδρομών αναψυχής για δύτες/επισκέπτες.
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι στοιχείων:
    1. Τριάντα Επτά (37) κύριων μονάδων τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων) προς εγκατάστασή τους στη χωροθετημένη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου σε 4 ομάδες (clusters) ως εξής:
        ◦ Οι δύο πρώτες ομάδες Α και Β με οκτώ (8) μονάδες έκαστη,
        ◦ Η τρίτη ομάδα Γ με πέντε (5) μονάδες,
        ◦ Η τέταρτη ομάδα Δ με δεκαέξι (16) μονάδες
    2. Επτά (7) μονάδων ενδιαιτημάτων ορόσημων (milestones) των καταδυτικών διαδρομών και εγκατάστασή τους εν σειρά σε απόσταση 20 – 25 m μεταξύ τους συνδέοντας οργανικά τις ομάδες των κυρίων ενδιαιτημάτων κατά μήκος κάθε καταδυτικής διαδρομής.
Τα ανωτέρω περιγραφόμενα τεχνητά ενδιαιτήματα κατασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τεχνολογία του ΕΛΚΕΘΕ, κατοχυρωμένη με Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η αρχή λειτουργίας των τεχνητών ενδιαιτημάτων βασίζεται στην κατασκευή μονάδων οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν εντός θαλασσίων περιοχών με αυξημένο καταδυτικό ενδιαφέρον, δρώντας συμπληρωματικά με το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον.
Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε ότι οι εν λόγω ύφαλοι εγκαθίστανται σε υποδομές καταδυτικής αναψυχής, αναβαθμίζοντας αισθητικά το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα και ενισχύοντας την βιοποικιλότητα. Έτσι η εγκατάσταση των εν λόγω υφάλων στο καταδυτικό πάρκο θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

This site is registered on wpml.org as a development site.